Lapače nečistôt

   05016                 

Lapač ťažký DIN - KOVO 

Lapač ťažký DIN - KOVO, DIN 1221,
zo za studena valcovaného plechu,
žiarovo pozinkovaný podľa normy
ISO 1461

7,07            

36 ks                

   05026                     

Lapač ťažký - podobný DIN

Lapač ťažký - podobný DIN 1221,
zo za studena valcovaného plechu,
žiarovo pozinkovaný podľa normy
ISO 1461

3,30

36 ks

   05068                    

Lapač ťažký priečka 670

Lapač ťažký priečka 670 
podobný DIN 1221, zo za studena
valcovaného plechu, žiarovo
pozinkovaný podľa normy ISO 1461

 

7,11

36 ks

   05031                    

Lapač ľahký

Lapač ľahký podobný DIN 1221,
zo za studena valcovaného plechu,
žiarovo pozinkovaný
podľa normy ISO 1461

 

3,03

48 ks

  05139                      

Lapač ťažký s nadstavcom  
DUESSELDORF

Lapač ťažký s nadstavcom  
DUESSELDORF, zo za studena
valcovaného plechu,
žiarovo pozinkovaný
podľa ISO 1461

5,08

36 ks

  05021                      

Lapač ťažký s nadstavcom  

Lapač ťažký s nadstavcom  
podobný DIN, zo za studena
valcovaného plechu,
žiarovo pozinkovaný
podľa ISO 1461

7,55

36 ks

  05070                      

Lapač ťažký s nadstavcom  
podobný DIN 

Lapač ťažký s nadstavcom  
podobný DIN, zo za studena
valcovaného plechu,
žiarovo pozinkovaný
podľa ISO 1461

4,65

36 ks

  05001                      

Lapač ťažký GRILL

Lapač ťažký GRILL, zo za studena
valcovaného plechu,
žiarovo pozinkovaný
podľa ISO 1461

7,35

36 ks

  05137                      

Lapač ťažký GRILL, 
podobný DIN 

Lapač ťažký GRILL, 
podobný DIN, zo za studena
valcovaného plechu,
žiarovo pozinkovaný
podľa ISO 1461

3,56

36 ks

  05140                      

Lapač ťažký GRILL s nadstavcom

Lapač ťažký GRILL s nadstavcom,
zo za studena valcovaného plechu,
žiarovo pozinkovaný podľa ISO 1461

7,55

36 ks

  05170                      

Lapač ťažký GRILL s nadstavcom,
podobný DIN

Lapač ťažký GRILL s nadstavcom,
podobný DINzo za studena valcovaného plechu,
žiarovo pozinkovaný podľa
ISO 1461

4,65

36 ks