Kontakt

KOVOTVAR, výrobné družstvo
Železničiarska 830
908 01 Kúty
Slovenská republika
IČO: 167461
IČ DPH:SK2020378019
Tel: +421 34 6999 501
po pracovnej dobe: +421 34 6999 507
E-mail: kovotvar@kovotvarvd.sk
Výkonný riaditeľ / predseda predstavenstva:
Ing. Marcela Tokošová
E-mail: tokosova@kovotvarvd.sk
Tel: +421 34 6999 501
Technicko-obchodný riaditeľ:
Josef Kalášek
E-mail: kalasek@kovotvarvd.sk
Tel: +421 34 6999 503
Obchodný úsek:
E-mail: obchod@kovotvarvd.sk
Tel: +421 34 6999 527, +421 34 6999 514
Výrobný úsek:
Boris Rozbora
E-mail: rozbora@kovotvarvd.sk
Tel: +421 34 6999 562

Kontakt

KOVOTVAR, výrobné družstvo
Železničiarska 830
908 01 Kúty
Slovenská republika
IČO: 167461
IČ DPH:SK2020378019
Tel: +421 34 6999 501
po pracovnej dobe: +421 34 6999 507
Fax:
E-mail: kovotvar@kovotvarvd.sk
Výkonný riaditeľ / predseda predstavenstva:
Ing. Marcela Tokošová
E-mail: tokosova@kovotvarvd.sk
Tel: +421 34 6999 501
Technicko-obchodný riaditeľ:
Josef Kalášek
E-mail: kalasek@kovotvarvd.sk
Tel: +421 34 6999 503
Obchodný úsek:
E-mail: obchod@kovotvarvd.sk
Tel: +421 34 6999 527, +421 34 6999 514
Výrobný úsek:
Boris Rozbora
E-mail: rozbora@kovotvarvd.sk
Tel: +421 34 6999 562