Pečať Spoločensky zodpovedný podnik 2015

 

Kovotvar získal pečať "Spoločensky zodpovedný podnik" - spoločensky zodpovedné podniky vytvárajú využiteľný potenciál pre neziskové organizácie a občianske združenia prostredníctvom 2% daní. Táto podpora predstavuje veľmi podstatnú časť financií na podporu neziskových organizácií, ktoré predstavujú významnú zložku občianskeho, ekonomického i politického prostredia vo vyspelých štátoch. 

 

Pečať Spoločensky zodpovedný podnik 2015 KOVOTVAR